Objížďka k resortu

Z důvodu rekonstrukce silnice bude do 31. 10. 2019 přístup do resortu umožněn přes objížďku. Trasa od Labské 86 po Jelení ulici je po lesní štěrkové cestě, proto doporučujeme dbát na zvýšenou opatrnost a optimalizovat rychlost jízdy.

Špindlerův Mlýn – po 700 m od cedule Špindlerův Mlýn uvidíte vpravo vodní nádrž, zde odbočíte doleva a poté dle objížďky pojedete rovně.

Stoupejte nahoru přibližně 100 m. Poté pod lanovkou Labská (nad hotelem Nico) odbočíte vpravo. Po 300 m odbočte vlevo a hned druhou odbočkou
(opět po 300 m) opět odbočte vlevo. Po 400 m odbočte ostře vpravo a hned druhou odbočkou doprava Vás přivítáme v Amenity Resort.